Zaznacz stronę

Okładki do książek Johna Fowles

Projekt spójnej serii okładek do wszystkich książek autora, które zostały przetłumaczone na język polski.
Praca wykonana w ramach aneksu do dyplomu magisterskiego pod opieką prof. Sławomira Witkowskiego
oraz Adama Świerżewskiego na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.