Zaznacz stronę

Broszura i materiały promocyjne dla Muzeum Gdańska

Projekt broszury i ulotek do wystawy plenerowej “Westerplatte – szlak wolności”.
Wyzwaniem projektowym było stworzenie projektu broszury oraz jej wykrojnika, który zakładał obecność kieszonek,
do których odwiedzający wystawę mogą zbierać dostarczone przez Muzeum materiały pamiątkowe – przedruki starych fotografii,
listów i dokumentów. Oprócz tego, broszura miała pełnić formę informacyjną oraz nawigacyjną po terenie wystawy.
Projekt wykonany na zlecenie dla Tata Studio.

www.muzeumgdansk.pl
www.tatastudio.pl